sobota, 11 czerwca 2011

zabawy ruchowe- ciepło zimno

Kolejną zabawą, którą chciałabym wszystkim przypomnieć jest znana gra w ,, ciepło - zimno". Polega ona na tym, że:
  • Pokazujemy dziecku jakiś przedmiot np. niedużą kolorową maskotkę, piłkę.
  • Gdy dziecko zamknie oczy, rodzic chowa maskotkę.
  • Zadaniem dziecka jest odnaleźć ją.
  • Następnie  naprowadza maluszka  słowami: "ciepło", "zimno" lub  "gorąco" w zależności od jego odległości od maskotki.
ciepło- idzie w dobrym kierunku, zbliża się ku maskotce
zimno- zły kierunek, oddala się od maskotki
gorąco- bardzo dobry kierunek, bardzo blisko


Gdy dziecko odnajdzie ukryty przedmiot nagrodźmy go gromkimi brawami!
Ewentualnie, w przypadku starszych dzieci można zamienić się rolami.